Diefstalbeveiliging

DiefstalbeveiligingDiefstalbeveiliging

De Secure Live Track (12/30V) is een track en trace-systeem van diefstalbeveiliging dat eenvoudig kan worden aangesloten op ieder voertuig met een eigen accu.

Deze unit geeft elke minuut een update van zijn locatie en kan bovendien gebruikmaken van verschillende alarmeringen, zoals ‘geofence’ overschrijding, wegsleepalarm e.d.. Voorzien van een back-up accu die ervoor zorgt dat de unit na het afkoppelen van de hoofdaccu de blijft werken.